Aarhus Center for Kognitiv Terapi - Bliv behandlet hos os (2023)

behandle

Ønsker du at modtage behandling, kan du kontakte Sekretariatet på telefon: 29 92 60 20 (mellem 9.00 og 12.00) eller på mail: center@kognitiv.dk. Du skal være forsigtig med ikke at inkludere personlige oplysninger i e-mails.

Du kan finde vores opkaldstider og priser nederst på denne side eller under fanen "Kontakt".

Når du kontakter os, vil du blive bedt om at oplyse dit navn, alder, adresse, telefonnummer og eventuelt en e-mailadresse. Det ville også være nyttigt, hvis du kunne give nogle fingerpeg om, hvorfor du spørger. Medtag hvis du modtager anden behandling, eventuel medicin og anden relevant information.
Dine data vil naturligvis blive behandlet med den største fortrolighed.

Du er selvfølgelig velkommen til at forespørge på vegne af en anden person (familiemedlem, pårørende osv.), men hvis vedkommende er myndig, vil vi som hovedregel bede vedkommende om at søge et kursus på egen hånd.

Ind imellem kan der være ventetid på, at kurser starter, men psykologer kan kontakte dem direkte for at fortælle dig, hvornår de er ledige. Derfor kan du også kontakte psykologen direkte på mail. Du kan finde e-mailadresser under fanen "Om os".

Skift dit tidspunkt eller aflys op til 24 timer før mødetidspunktet. Hvis du afbestiller efter fristens udløb, opkræver vi det fulde beløb.

I den terapeutiske afdeling anvendes hovedsageligt Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og Compassion Focused Therapy (CFT). Disse metoder bruges ofte i kombination. Afhængigt af problemets karakter kan andre videnbaserede tilgange også anvendes. Se en mere detaljeret beskrivelse af mulige behandlinger længere nede på siden.

Kontakt os

individuel eller gruppeterapi

I individuelle kurser varer samtaler normalt 45 minutter. Varighed, læg dig en gang om ugen. Der er ofte hjemmearbejde mellem interviews, fx i form af registrering af symptomer eller besværlige episoder.

Gruppemøder er normalt ugentlige og varer 1-2 timer. Gruppen ledes af en eller to behandlere og består normalt af 4 til 8 personer. I gruppetimerne vil der også være opgaver mellem sessionerne, fx i form af tilmeldinger.

Kontakt os

børn og unge

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv til behandling af en lang række problemer hos børn (6-7 år) og unge voksne, såsom: angst, depression, tvangstanker og adfærd, udadvendt adfærd, opmærksomhedsforstyrrelser, skolefobier, sociale begrænsede interaktionsevner, spiseproblemer og fysiske og psykiske handicap (såsom tilbagevendende hovedpine og mavepine).

Terapi kan foregå individuelt, i gruppe eller med familien.

Kontakt os

behandlingsmetode

Centret yder behandling og undervisning i kognitiv adfærdsterapi (CBT), træning i sociale færdigheder og psykoedukation, som alle er velundersøgte effektive kognitive behandlinger.
Vi tilbyder kognitiv adfærdsterapi (KAT), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk adfærdsterapi (DAT) og Motivational Interviewing (MI).

Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

CAT er en indsigtsfuld og terapeutisk tilgang, der begynder med aktuelle følelsesmæssige vanskeligheder og problemer. Fagmanden og klienten søger at løse de rejste problemer på den mest effektive og venlige måde som muligt, i tæt samarbejde og med udgangspunkt i klientens mål. Fokus er på tanke og handling. Hvad vi tænker, hvad vi tænker om os selv og andre, har en enorm indflydelse på, hvordan vi har det og opfører os i vores dagligdag.

Social færdighedstræning er en undervisningsmetode, hvor en terapeut tilrettelægger træning ud fra klientens mål for at øge klientens omgængelighed og trivsel i sociale sammenhænge. Fokus her er adfærd. Ofte vil en kombination af social færdighedstræning og kognitiv adfærdsterapi, hvor følelser og tanker behandles, være passende.

Psykoedukation er et udtryk, der bruges til at undervise i emner relateret til psykisk sygdom, psykiske lidelser og deres behandling. Ud fra klientens viden og behov diskutere aktuel viden på området og den bedste måde at reagere på, afhjælpe eller ændre sin situation. Her lægges vægt på viden og mestringsevner. Undervisningen kan anvendes på klienterne selv, pårørende og familier. Psykoedukation er ofte en del af kognitiv adfærdsterapi og træning af sociale færdigheder. Psykologerne på centret er medlemmer af Dansk Psykologforening og SAKT.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT er en videreudvikling af adfærdsterapi med stærk videnskabelig litteratur.

I ACT fokuserer du på at finde dine værdier og leve på måder, der er virkelig vigtige for dig. Du arbejder med accept, opløsning og nærvær. Selvet som kontekst forudsætter, at individet kan forholde sig til sig selv, som et sted, hvor man har sin egen oplevelse, og hvorfra den indre oplevelse modtages, reducerer truslen.

ART(R) - Aggressiv alternativ træning (R)

Aarhus Kognitiv Terapi Center kan hjælpe institutioner med at uddanne personale til at udvikle og implementere ART(R) / Aggressive Alternatives træning. Vi udarbejder materialer og planer for at implementere en evidensbaseret 10-ugers plan. Christina Schlander fra Center for Kognitiv Terapi i Aarhus har licens til at bruge ART(R) i Danmark. Vi arbejder tæt sammen med Mikael Kalt og David Kliba fra Malmø. For mere information om partnerne, besøg www.ungdomsalternativet.se.

ART(R) er udviklet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs (Goldstein & Glick, 1988; Goldstein, Glick og Gibbs 1998/2000 og Glick 2011). Programmet bliver ved med at blive vedligeholdt og udviklet af grundlæggeren Barry Glick. Programmet er en struktureret gruppetilgang til pædagogisk træning, der har vist sig at være et effektivt værktøj til forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos børn og unge.

En grundlæggende forståelse af KAT er afgørende, hvis du ønsker at implementere ART-programmet.

Formålet med ART(R) er at udstyre unge med færdigheder til at erstatte aggressiv adfærd med prosociale færdigheder. ART er et multimodalt projekt. Det betyder, at der arbejdes på flere fronter på samme tid. Deltagerne opnår øget bevidsthed, samt færdigheder til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelsesmæssige og fysiske forhold og tilpasse deres adfærd til at blive mere selvforsynende og prosocial i en given problemsituation. De tre hovedkomponenter i programmet er:

1. Træning i sociale færdigheder
2. Træning i moralsk ræsonnement (overvej træning)
3. Træning i vredeshåndtering (følelsesregulering)

1. Træning i sociale færdigheder

"Social færdighedstræning er en systematisk, rettet og organiseret pædagogisk tilgang til udvikling, generalisering og fastholdelse af sociale færdigheder", der har til formål at øge deltagernes viden om sociale problemstillinger ved at kunne forstå interpersonelle signaler. Deltagerne har større handlemuligheder i sociale situationer, hvilket kan reducere problemer. Hver færdighed er opdelt i særskilte trin, og deltagerne trænes i for eksempel at klage, undgå slagsmål, håndtere fiaskoer, udtrykke positive følelser 10 specifikke færdigheder blev udvalgt under implementeringen af ​​det evidensbaserede program.

2. Træning i etiske overvejelser

At kunne deltage i moralske og etiske overvejelser og diskussioner kræver forståelse for andre mennesker og samfundet. Dilemmaerne bruges til at træne tænkeevnen, som også er diskussionsgrundlaget, og formålet er at opdyrke en mere moden argumentationsevne. Brug af en sokratisk dialog, der fokuserer på at udforske og udfordre både modne og umodne moralske reaktioner, hvor stærke kognitive forvrængninger spiller ind.

3. Anger Management Training

Målet med uddannelsen er, at deltagerne blandt andet lærer at identificere interne og eksterne triggere, lære om deres egne vredessignaler og modtage træning i specifik brug af teknologi. Dyb vejrtrækning, distraktion og visualiseringsmetoder. Målet med træningen er at udvikle og forstærke (gennem positiv forstærkning) mønstre af prosocial adfærd hos børn, unge eller voksne, som kan erstatte verbal eller fysisk aggression.

Medfølelsesfokuseret terapi (CFT)

Medfølelse er defineret som: "følsomhed over for lidelse i sig selv og andre, og at reagere med et omsorgsfuldt engagement". I CFT reducerer folk lidelse ved at forbedre deres evne til at forstå og falde til ro. Vi passer ofte ikke på os selv, fordi vi nemt kan blive selvkritiske og skamme os, når vi rammes af psykisk sygdom. I en CFT-time handler det om at få en bedre forståelse af, hvordan vores menneskelige psyke fungerer, samtidig med at vi regulerer følelser og øger tolerancen over for følelsesmæssigt ubehag. Lidelse er en uundgåelig del af livet; vi er påvirket af tab, sygdom og andre begivenheder uden for vores kontrol.

CFT er specifikt designet til at fremme egenomsorg for klienter med udtalte tendenser til skam og selvkritik, og som ofte bliver overvældet af svar fra et gammelt trusselsystem, der involverer angst, vrede og afsky. I dag betragtes en høj grad af selvkritik som transdiagnostisk og er til stede i diagnosen.

Selvkritik spiller en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af ​​mange lidelser og problemer, herunder angst, depression, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, misbrug, personlighedsforstyrrelser og PTSD.

CFT har vist sig at være effektivt for klienter, der reagerer dårligt på standardbehandlinger.

Compassion-fokuseret terapi har rødder i blandt andet evolution, tilknytningsteori og neurovidenskab.

Essensen af ​​medfølelse-fokuseret healing er en grundlæggende kærlighedsholdning, der involverer en skarp bevidsthed om psykologisk smerte i sig selv og andre, og et ønske om at gøre, hvad man kan for at lindre den.

I 2020 stiftede Christina Schlander Center for Compassion-Focused Therapy, se her:https://compassiondanmark.dk

CFT kan udføres individuelt, som et par, som en familie eller som en gruppe. Vi tilbyder CFT baseret terapi (ring på 87416020 for at aftale tid) og tilbyder kortere og længerevarende CFT kurser for forskellige faggrupper. For vores portefølje af læge- og psykologkurser, find mere information her:

Kurser og uddannelser for læger, psykologer og tværprofessionelle

Et kort historisk overblik over Compassion Focused Therapy (CFT)
Compassion Focused Therapy (CFT) blev udviklet af professor Paul Gilbert og begyndte at blive brugt på en enkel måde i 1984 (Gilbert, 2014). Gilbert bemærkede, at mange af hendes klienter kæmpede for at udvikle en positiv følelse af selvbevidsthed, og at mobilisering af forskellige ideer ikke gav følelsesmæssig genklang hos dem. Til at begynde med eksperimenterede Gilbert med klienter for at træne en indre stemme centreret om medfølelse, inkorporere selvbærende og alternative tanker og føle sig varm, venlig og støttet. Disse tidlige forsøg viste sig dog at være lidt sværere end først antaget, og en løbende søgning begyndte hos CompassionateMind Foundation; For inspiration se: https://www.compassionatemind.co.uk

Nu kan vi præsentere professor Paul Gilbert på et eksklusivt seminar. Læs mere her: Paul Gilbert Seminar (CFT).

I Compassion Focused Therapy (CFT) er fokus på at forstå det menneskelige sind, herunder de underliggende strukturer, der ligger til grund for evnen til at opleve positivt tilhørsforhold, sikker tilknytning og medfølelse. Gilbert stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor disse affektionsbaserede følelser er så stærke og begynder at udforske, hvordan de relaterer til oprindelsen og helbredelsen af ​​psykisk sygdom (Schlander, 2020).

CFT-modeller og evidens for CFT-interventioner
Hjernens design er et stort fokus for CFT, især hvordan dens snigende design (den snedige hjerne) balancerer med vores tre holistiske systemer af følelsesmæssig regulering og indflydelse (trusselsystem, drivsystem og ro og tilhørsforhold) og skaber betingelser for henholdsvis lykke og ulykke (Schlander, 2020). De grundlæggende modeller i CFT (den snigende hjerne og modellen med tre ringe) er meget veldokumenterede (Panksepp & Biven, 2012; LeDoux, 2003; Depue & Morrone-Srupinsky, 2005; Gerhardt, 2004; Gilbert, 2010). I løbet af de sidste 20 år er interessen for at studere de positive effekter af medfølelsesudvikling, følelsesregulering og prosocial adfærd steget. Empatis rolle er vist i mange forskellige undersøgelser med fokus på bl.a. Mentale beslutningsprocesser (Keltner et al., 2014), sociale relationer (Cozolino, 2007; Crocker & Canevello, 2012), neurofysiologiske processer (Klimecki et al., 2014; Brown & Brown, 2015) og genekspression (Frederickson et al. al. al. People, 2013). Fremme af selv- og andencentreret medfølelse har også været central for udviklingen af ​​psykoterapi (Gilbert, 2010; Hoffmann, Grossman, & Hinton, 2011), hvoraf medfølelsesfokuseret terapi er en af ​​de vigtigste. voksende beviser (Leavis og Uttley, 2015; Kirby, 2016).

Kontakt os

sygesikring

Se maj www.psykologeridanmark.dk Hvis du synes din ventetid er for lang, kan du starte din terapisession hos os. Vi sørger for en god og detaljeret levering, når du bestiller tid hos en psykolog efter aftale.

Du kan bruge din sygesikring, hvis den dækker psykologhjælp. Dit forsikringsselskab kan fortælle dig, om du frit kan vælge psykolog.

Kontakt os

  • studieafgiftreservere.

Ved udeblivelse og afbud 24 timer før aftalt tidspunkt opkræves fuld takst.

Undervisnings- og tilsynsaftaler med offentlige og private virksomheder er omfattet af aftaleloven.

Du kan bruge din sygesikring, hvis den dækker psykologhjælp. Dit forsikringsselskab kan fortælle dig, om du frit kan vælge psykolog.

arbejdstimer

Hverdage 9.00 – 16.00.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 05/06/2023

Views: 5472

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.